Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

14. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 10.12.2010, Stran: 3071

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 164,51 m2, ki se nahaja na objektu na naslovu Dalmatinova ulica 6a in Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.

Izklicna cena: 494.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 6. 1. 2011, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 14. uri.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Tel: (01) 306-10-24, Kontaktna oseba: Anja Klavs Opsenica.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.

Več: tukaj

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj