2. javni razpis iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi v letu 2010

2. javni razpis iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi v letu 2010

14. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 10.12.2010, Stran: 3048

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007–2013.

Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura vaških in trških središč, prenova fasad (zunanjih ometov) ter ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov ter postavitev urbane opreme (kot so klopi, ograje, izveski in table).

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji na ta javni razpis so občine.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je naslednji dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si (od ponedeljka do četrtka, v času od 8. do 15.30, v petek pa od 8. do 14.30).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.aktrp.gov.si/.

Več: tukaj

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj