Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2019 v občini Ajdovščina

Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2019 v občini Ajdovščina

21. 05. 2019

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 15. 5. 2019, www.ajdovscina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje oblikovanja inovativnih turističnih produktov in storitev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov in storitev s področja turizma in s tem krepitev konkurenčnosti in kakovosti destinacije Vipavska dolina. Inovativni produkt ali storitev je po tem razpisu produkt ali storitev, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviguje kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije Vipavska dolina. Turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

Državna pomoč se dodeli za izdelavo začetnega prototipa produktne, procesne, trženjske ali organizacijske inovacije.

Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti produkta ali storitve. Procesna inovacija predstavlja nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi. Trženjska inovacija predstavlja nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen.

Organizacijska inovacija pa jenova organizacijska metoda v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih.

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi: 

  • inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
  • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
  • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju inovativnih produktov in storitev s področja turizma. Sredstva se namenja za sofinanciranje stroškov izdelave začetnega prototipa.

Cilj razpisa: Cij javnega razpisa je sofinanciranje oblikovanja inovativnih produktov ali storitev za območje občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina ter mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki s sedežem v občini Ajdovščina, ki želijo izdelati začetni prototip z namenom krepitve oziroma oblikovanja novih turističnih produktov oziroma storitev.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2019 je 20.000 EUR.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Rok za oddajo vloge je najkasneje 17. 6. 2019, pri čemer se za rok oddaje šteje čas odtisa poštnega žiga.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki: (05) 365 9126 (Janez Furlan) in (05) 365 9159 (Janja Lazar).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Ajdovščina.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj