Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2019

Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2019

21. 05. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 17. 5. 2019, Stran: 1058

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep:

1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete

Predmet sofinanciranja so:

  • stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanje poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
  • stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja). Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES, št. 800/2008).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih finančnih sredstev znaša 20.000 EUR.

Razpisnik: Občina Kanal ob Soči

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do 18. 6. 2019, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar, Tel: (05) 39-81-209, e-naslov: metoda.humar@obcina-kanal.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za prijavo na javni razpis, izjave, merila za oceno vlog po posameznih ukrepih, vzorec pogodbe, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči ter na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj