Brezplačni dogodek - »Novosti pri zaposlovanju tujcev«, Ajdovščina

Brezplačni dogodek - »Novosti pri zaposlovanju tujcev«, Ajdovščina

07. 05. 2019

Datum: 9. maj 2019, ob 10. uri

Kraj: predavalnica OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4

Tudi pri nas se trg delovne sile že nekaj časa sooča s primanjkljajem ustreznih profilov, zato so potrebe delodajalcev po pridobivanju delovne sile izven meja Slovenije vedno večje. Povečan obseg dela se kaže v številčnejših postopkih za pridobitev delovnih dovoljenj, ki pa trajajo kar nekaj časa in ravno ti postopki so bili glavna kritika delodajalcev.

Na brezplačni delavnici boste izvedeli kakšen je postopek, s katerim si delodajalci lahko skrajšajo postopek pridobitve enotnih dovoljenj in delovnih dovoljenj ter kakšne so novosti in spremembe v postopku dopolnjevanja vlog za enotna dovoljenja.

Od 24. 12. 2018 imate delodajalci na portalu e-VEM tudi možnost oddati elektronsko vlogo za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji. Prav tako boste izvedeli, kakšne spremembe v postopku je prinesel sporazum s Srbijo.

Program delavnice:

 • Temeljna načela pri urejanju zaposlovanja in dela tujcev
 • Vrste postopkov glede na kategorije tujcev
 • Organi, ki sodelujejo v postopkih urejanja dela tujcev
 • Naloge Zavoda za zaposlovanje v postopkih urejanja zaposlovanja tujcev
 • Vrste soglasij k enotnemu dovoljenju (prejšnja DZ, DD in ODD)
 • Temeljni pogoji za izdajo soglasja za zaposlitev
 • Temeljni pogoji za izdajo soglasja za zastopnika
 • Samozaposlitev tujca
 • Postopek zaposlitev tujca po 33. čl. ZZSDT
 • Temeljni pogoji za izdajo DD po Sporazumu z BIH
 • Prijave storitev in prijava dela zastopnika
 • izvajanje storitev podjetij s sedežem v državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederacije / 14. čl. ZČmIS /
 • izvajanje kratkotrajnih storitev izvajalcev iz tretjih držav /36.čl.ZZSDT. - 14 dni / 90 dni v koledarskem letu/
 • prijava kratkotrajnega dela zastopnika
 • Novosti v postopkih
 • Spremenjen postopek komunikacije vlog za ED
 • Uveljavitev možnosti vlaganja elektronskih vlog
 • Kršitve, zlorabe in nadzor
 • Vprašanja in odgovori

Več

Prijave: Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava preko e-obrazca ali elektronske pošte na naslov: andreja.vister@ra-rod.si z navedbo sledečih podatkov:

 • za fizične osebe: ime, priimek, kontakt, spol, starost - manj ali več kot 29 let;
 • za podjetja: naziv podjetja, statusna oblika, starost podjetja - nad ali pod 5 let, ime in priimek udeleženca in kontakt.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Tel: (05) 365 36 02.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj