Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2019

07. 05. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 3. 5. 2019, Stran: 937

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (ukrep 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (ukrep 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (ukrep 3).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 70.000,00 EUR, od tega za:

  • ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 14.000,00 EUR,
  • ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 20.000,00 EUR in
  • ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 36.000,00 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

Razpisnik: Občina Sežana

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 23. 8. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi - Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, Kontaktna oseba: Janja Kristančič (soba št. 67), Tel: (05) 731-01-20.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: www.sezana.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in natečaji').

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj