Sprememba Javnega poziva za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Sprememba Javnega poziva za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

26. 04. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 26. 4. 2019, Stran: 907

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:

5. 3

4. Vsaj en dan pred uradnim začetkom mednarodnega foruma mora biti podpisana pogodba o sofinanciranju po tem javnem pozivu.

5. Mednarodnega foruma se bo aktivno udeležil lastnik ali zakoniti uradni zastopnik ali zaposlen v podjetju.

Briše se:

Udeležba na mednarodnem forumu ne sme biti izvedena pred oddajo vloge (v primeru, da se bo udeležba izvajala po objavi javnega poziva). Za udeležbo na mednarodnih forumih od 1. 1. 2019 do objave javnega poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj vlogo odda za že izvedeno udeležbo.

7 Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023, znaša 500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:

  • javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
  • začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
  • ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko regijo

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva in/ali oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.

Briše se:

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s prijaviteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.

9 V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

10 Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (dveh udeležencev s strani MSP) na mednarodnem forumu, in sicer:

  • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum - to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oziroma ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
  • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
  • stroški nočitev - upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi - prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat letno.

11 Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj