Brezplačni dogodek - »Značilnosti študijskih krožkov«, Radlje ob Dravi

Brezplačni dogodek - »Značilnosti študijskih krožkov«, Radlje ob Dravi

26. 04. 2019

Datum: 7. maj 2019, ob 10. uri (1. termin)

Kraj: Večgeneracijski center Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, Radlje ob Dravi

Študijski krožek predstavlja organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero je tipičen proces prostovoljnega ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s socio-kulturno animacijo in konča z akcijo. V njem potekata usklajevanje in skrb za skupno dobro. Tipični elementi srečanja so: pozdrav, pravila, razprava, povzetek in načrt nadaljevanja, evalvacija.

Za krožek je značilna osebna komunikacija. Zanjo je potreben stik, ki izpostavlja izbiro bolj od nadzora ter omogoča izrabo notranjih virov. Družbene okoliščine, ki spodbujajo samostojno učenje, torej vsebujejo kar najmanjšo mero poskusov prevladovanja in apatije. Komunikacija ni vedno neposredna in prav tako kot vzpostavljanje stika potrebuje čas. Kot vsi procesi je tudi komunikacija počasna in draga, lahko tudi dolgočasna, zato so zanjo ključni notranji viri, dobronamernost, odkritost in strpnost.

Sodelujoči vzpostavijo stik na ravni vsebine, odnosov ali vrednot, zato sta potrebna empatija in čas za podoživljanje, ustvarjanje notranjih slik, občutkov, ki jih posamezniki zaznavajo selektivno, skladno z njihovimi izkušnjami, ki delujejo kot fiziološki in psihološki filter.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke - izdelke, dogodke, zbližanja stališč, osebno bližino in odprtost za novosti ob trdni identiteti na katerikoli ravni.

Načela, cilji in namen:

Temeljna načela študijskih krožkov se večinoma nanašajo na način njihovega delovanja:

 • enakost in demokracija (načelo se nanaša na odnose v skupini)
 • izkušnje in sodelovanje (načelo se nanaša na odgovornost posameznika)
 • svoboda oblikovanja ciljev, izbire kraja, časa, zahtevnosti in intenzitete,
 • kontinuiranost, načrtovanje in aktivno sodelovanje,
 • učno gradivo (načelo se nanaša na materialne pogoje),
 • prepletanje prostovoljstva in državnega financiranja (za učna gradiva, vabljene itd.);
 • sprememba na osebni in skupnostni ravni ter
 • akcija.

Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo.

Študijski krožki so torej oblika sodelovalnega učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo skupine (heterogena struktura, homogen interes), v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikov in se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov).

Delavnica je namenjena: Ciljna skupina študijskega krožka »Osmišljam svoje življenje in osebnostno zorim« so vsi zainteresirani odrasli, s poudarkom na ranljivih družbenih skupinah:

 • nižje izobraženi (ISCED 1 in 2, zaposleni na manj zahtevnih delovnih mestih, kmečko prebivalstvo);
 • odrasli s posebnimi potrebami (nezgodne poškodbe glave, duševne motnje, omejene gibalne sposobnosti, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni in podobno);
 • mlajši brezposelni (mlajši od 30 let), starši velikih družin (5 ali več otrok).

Program:

Datum

Kraj

Naslov teme

Vsebina

7. 5. 2019, od 10.00 do 12.30 ure

VGC DOGAJA SE! Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi (vhod iz spodnje strani)

Spremembe so izhodišče za osebnostno zorenje

(uvodno srečanje)

- »kolo življenja«

- ugotavljanje potreb po spremembah

- pomembnost sprememb

- priprave na spremembe

- kako se motiviramo za ohranjanje spremenjenega življenjskega sloga idr.

14. 5. 2019, od 10. do 12.30 ure

VGC DOGAJA SE! Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi (vhod iz spodnje strani)

Samopodoba ali Verjamem, da zmorem!

- samopodoba

- samozavest idr.

21. 5. 2019, od 10.00 do 12.30 ure

VGC DOGAJA SE! Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi (vhod iz spodnje strani)

Postavljanje mej ali Kako se naučim reči ne!

- tehnike postavljanja osebnih mej doma, v službi, med prijatelji, pri otrocih, v partnerstvu idr.

28. 5. 2019, od 10.00 do 12.30 ure

VGC DOGAJA SE! Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi, (vhod iz spodnje strani)

Zastavljanje in doseganje ciljev

- prepoznavanje želja in zastavljanje ciljev

- različne tehnike zastavljanja ciljev idr.

4. 6. 2019, od 10.00 do 12.30 ure

VGC DOGAJA SE! Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi (vhod iz spodnje strani)

Kako učinkovito komuniciramo in rešujemo konflikte?

- vrste in oblike komunikacije

- verbalna in neverbalna komunikacija

- motnje v komunikaciji

- kritika in pohvala idr.

11. 6. 2019, od 10.00 do 12.30 ure

VGC DOGAJA SE! Mariborska cesta 8

Radlje ob Dravi (vhod iz spodnje strani)

Smisel življenja ali Za kaj mi je mar?

(zaključno srečanje)

- kaj mi je v življenju pomembno

- katere so moje vrednote

- kako poiščem svoj smisel? idr.

Več o dogodku

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov: janja.bartelj@mocis.si ali na projekti@sktmradlje.si.

Dodatne informacije: MOCIS, Kontaktna oseba: ga. Janja Bartelj, Tel: 070 601 765.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj