Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021«

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021«

23. 04. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 19. 4. 2019, Stran: 810

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bodo osebe iz ciljne skupine delo opravljale pod strokovnim mentorstvom.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin ter spretnosti vključenih oseb. Vključene osebe bodo pod strokovnim vodstvom mentorja pridobile delovne izkušnje, ki jim bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • omogočanje pridobivanja kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj brezposelnim ustvarjalcem na področju kulture v Sloveniji z namenom integracije ciljne skupine mladih, ki so v trenutku vključitve v projekt stari do vključno 29 let, na trg delovne sile;
  • spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega delovnega okolja na področju kulture;
  • povečanje deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.

V okviru javnega razpisa se sredstva dodeljujejo za leta 2019 do 2021.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša skupno 450.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo vloge je 24. 5. 2019 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: primoz.kristan@gov.si, z navedbo zadeve: Razpis ESS Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo informativne delavnice, ki bo potekala 10. 5. 2019 v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju, ob 9. uri.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj