Javni razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na državni in regionalni ravni

Javni razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na državni in regionalni ravni

07. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 3.12.2010, Stran: 2977

Predmet razpisa: Cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na državni ravni (sklop A) in regionalni ravni (sklop B).

Svetovanje potrošnikov obsega predvsem:

– pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje pravic potrošnika;

– pomoč pri reševanju konkretnih primerov;

– posredovanje pri ponudnikih blaga in storitev na predlog potrošnika;

– odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom;

– obveščanje potrošnikov o statusu, postopku in realnem roku priprave odgovorov na njihova vprašanja.

Svetovanje na državni ravni vključuje svetovalno dejavnost na področju varstva pravic in ekonomskih interesov potrošnikov.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu RS za varstvo potrošnikov in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za opravljanje javne službe svetovalne dejavnosti v letu 2011 na državni ravni je do 70.000,00 EUR in regionalni ravni je do 70.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov

Rok: Rok za oddajo vlog je 20.12.2010, do 12. ure.

Dodatne informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik, Tel: 01/478-36-18, Faks: 01/478-34-40, E-mail: uvp.mg@gov.si, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/ ali v tajništvu Urada RS za varstvo potrošnikov, pritličje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve vlagatelja, poslane po elektronski pošti na naslov: uvp.mg@gov.si.

Več: www.uvp.gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=779

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj