Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/absolvent – aktiviraj in zaposli se II!«

Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/absolvent – aktiviraj in zaposli se II!«

07. 12. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 3.12.2010, Stran: 2994

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je usposabljanje študentov v času absolventskega staža na delovnem mestu, ustreznem smeri in ravni njihovega izobraževanja, po zaključku usposabljanja in opravljeni diplomi pa subvencioniranje njihove zaposlitve za polni delovni čas za obdobje 6 mesecev.

Namen javnega razpisa je aktiviranje študentov v času absolventskega staža, na vseh ravneh izobrazbe tako, da se jim omogoči vključitev v usposabljanje na delovnem mestu in s tem pridobitev znanj in veščin za lažjo vključitev v delo ter spodbujanje zaposlovanja diplomantov na vseh ravneh izobrazbe s pomočjo subvencije za zaposlitev.

Absolventski staž se za namen tega razpisa definira kot obdobje 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra študija oziroma se presoja na podlagi potrdila izobraževalne organizacije.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 900.000,00 EUR.

Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskih letih 2011 in 2012.

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Rok: Roki za predložitev vlog:

– na prvi rok: do 31.12.2010, do 12. ure,

– na drugi rok: do 29.1.2011, do 12. ure,

– na tretji rok: do 31.3.2011, do 12. ure.

Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi razdelitve vseh sredstev naslednjega odpiranja vlog ne bo.

Dodatne informacije: Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge so možna najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog na e-naslov: Valentina.ZadravecPredovnik@ess.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču Centralne službe Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 8. ure do 15. ure).

Več: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=193

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj