Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2019

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2019

09. 04. 2019

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto d.o.o., 1. 4. 2019, www.rc-nm.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij, ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Delavska hranilnica d.d., LON d.d. in Abanka d.d..

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki sodelujejo v razpisu.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 3.495.445,00 EUR.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Razpis je odprt do 31. 3. 2020. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca.

Dodatne informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Kontaktna oseba: Miljana Balaban, e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si, Tel: (07) 33 72 987.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj