Javni razpis za oddajo nepremičnin (poslovnih prostorov) v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranje ponudb

Javni razpis za oddajo nepremičnin (poslovnih prostorov) v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranje ponudb

02. 04. 2019

Objavljeno: Občina Koper, 19. 3. 2019, www.koper.si

Predmet razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  • Carpacciov trg 5, Koper,  prostor v izmeri 20,42  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 833  o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-430-2) se oddaja za skladiščno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 145, 68 € za februar 2019.
  • Čevljarska ulica 11, Koper, prostor v izmeri 66,97 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1375/2  o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-786-1) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 492,83 € za februar 2019.
  • Dimnikarska ulica 10, Koper, prostor v izmeri 27,18 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št. 1182/1  o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1290-3) se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 194,35 € za februar 2019.
  • Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), se oddajata dva pisarniška prostora in sicer v I. nadstropju z oznako 106 v izmeri 12,65 m2 ter v II. nadstropju z oznako 209 v izmeri  14,05 m2. Posamezna pisarna se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2, za mesec februar 2019.
  • Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 174-1), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 496,35  € za mesec februar 2019.
  • Vojkovo nabrežje 37, Koper, prostor v izmeri 35,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe stoječe na parceli št. 425/2, k.o. Koper (ID znak 2605-399-3), se oddaja za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 214,52 € za mesec februar 2019.
  • Župančičeva ulica 6, prostor v izmeri 19,16 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na parceli št. 882/2, k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-1018-3) se oddaja za skladiščno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 70,58 €, za mesec februar 2019.

Razpisnik: Mestna Občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je 8. 4. 2019, do 24:00.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine - poslovni prostori, Tel: (05) 66 46 375 ali (05) 66 46 286.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na voljo na spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj