Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

26. 03. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 22. 3. 2019, Stran: 580

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

  • a) Ulica Prekomorskih brigad 4, v izmeri 87,5 m2, z namembnostjo gostinske dejavnosti - kavarne ali podobne dejavnosti (možnost organiziranja kulturnih večerov v povezavi s kinom Odeon). Izhodiščna cena mesečne najemnine je 782,00 EUR;
  • b) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti - bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 790,00 EUR;
  • c) Smareglijeva ulica 10, v izmeri 24,10 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine
  • je 240,00 EUR;
  • d) Gorkijeva ulica 14, v izmeri 33,7 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 220,00 EUR.

Vsak posamezni poslovni prostor se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let. Poslovna prostora pod točko a) in b) se oddata za obdobje 5 let.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Komunala Izola d.o.o.

Rok: Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 4. 2019 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Tel: (05) 66-34-950.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Komunale Izola: www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/.

Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za upravljanje z nepremičninami, Industrijska cesta 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj