Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

26. 03. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 22. 3. 2019, Stran: 561

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2019, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije, izboljšanje starostne strukture čebelarjev s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Predmet podpore:

  • Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
  • Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 6. poglavju tega javnega razpisa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev v letu 2019 znaša do 264.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2019.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva: www.mkgp.gov.si in Agencije: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj