Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2019

Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2019

12. 03. 2019

Objavljeno: Občina Rače-Fram, www.race-fram.si

Predmet razpisa: Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij, kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.

Občina Rače-Fram bo dodelila sredstva za naslednje namene:

1. POMOČ ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

  • Pomoč za novo odprto delovno mesto lahko pridobi samo podjetje, ki ima sedež v občini Rače-Fram za zaposlovanje občanov občine Rače - Fram, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja zaposlitve.
  • Delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči.
  • Znesek dodeljenih sredstev lahko znaša največ eno povprečno neto plačo v RS v preteklem letu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 60.000 EUR.

Razpisnik: Občina Rače-Fram

Rok: Razpis bo odprt:

  • od 26. 3. 2019 do 2. 4. 2019 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 10. 2018 do 1. 4. 2019);
  • od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 3. 2019 do 27. 9. 2019).

Razpisna dokumentacija: Vloge lahko zainteresirani upravičenci izpišejo na spletnem portalu občine: www.race-fram.si, pod rubriko: »Za občane - Vloge« ali dvignejo obrazce na sedežu Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj