Objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

Objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

05. 03. 2019

Vir in informacije: Ministrstvo za kulturo, 1. 3. 2019, www.mk.gov.si

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«.

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za leti 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 15. 4. 2019.

Uvodna konferenca za potencialne prijavitelje in predstavnike medijev, na kateri bo podrobneje predstavljen razpis, bo v sredo, 13. marca 2019, ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana).
 
Informativne dneve, izobraževanje in priprave prijaviteljev za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK: www.czk.si. - MAO.

Terminski plan:

1. Četrtek, 14. 3. 2019; 10.00 - 18.00

Predstavitvena konferenca

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

  • 10:00 Predstavitev razpisa in podpornega sistema (MK in CzK)
  • 12:30 Predavanja in primeri dobrih praks

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1

  • 14:15 Izobraževalne delavnice za prijavitelje 1. del
  • 17.15 Svetovanje 1:1 (s predhodnimi prijavami)

2. Petek, 22. 3. 2019; 10.00 - 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 : 2. del

Edvard, Igriška 5, Ljubljana

3. Petek, 29. 3. 2019; 10.00 - 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 : 3. del

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

4. Ponedeljek, 18. 3. 2019; 10.00 - 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 - Maribor

Projektna pisarna CzK Maribor, Partizanska 11, Maribor

5. Torek, 19. 3. 2019; 10.00 - 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 - Novo Mesto

Lokal Patriot, Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a, Novo Mesto

6. Sreda, 20. 3. 2019; 10.00 - 14.00

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 - Koper

Univerzitetni inkubator Primorske, Čevljarska ulica 27, Koper

7. Vsak torek; 13.00 - 16.00

Info točka za prijavitelje: www.czk.si

Termini za individualna svetovanja: 19. 3., 26. 3., 2.4 ., 9. 4., 16. 4., 23. 4.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj