Brezplačni dogodek - »Start-up računovodstvo«, Ljubljana

Brezplačni dogodek - »Start-up računovodstvo«, Ljubljana

05. 03. 2019

Datum: 28. marec 2019, od 9. do 12. ure

Kraj: Inkubator GEA College, Ljubljana

Teme: Pomen računovodstva v podjetju, prvine poslovnega procesa, knjigovodske listine in poslovne knjige, bilanca stanja: premoženje podjetja in viri financiranja, izkaz poslovnega izida: ugotovitev dobička, načrtovanje likvidnosti v podjetju (cash flow), obdavčitev podjetja.

Cilji delavnice:

  • Spoznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
  • Seznanitev s temeljnimi računovodskimi izkazi
  • Razumeti, kateri poslovni dogodki v podjetju vplivajo na uspešnost (dobiček) in kateri na likvidnost (denarni tok)
  • Seznanitev z osnovnimi davčnimi obveznostmi podjetja (DDV, davek od dobička)

Mag. Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava pri predmetu Računovodstvo na GEA College - Fakulteti za podjetništvo, teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza.

Udeležba je brezplačna!

Dodatne informacije: Več informacij dobite na e-naslovu: dario.berginc@gea-college.si.

Dogodek se izvaja v okviru operacije SIO 2018-2019.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj