Sprememba 2. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Sprememba 2. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

05. 03. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 1. 3. 2019, Stran: 347

1. V 2. javnem razpisu za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Uradni list RS, št. 84/18) se v podpoglavju 4.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v 2. točki:

  • podtočke č) beseda »prve« nadomesti z besedo »druge«;
  • podtočke d) beseda »druge« nadomesti z besedo »prve«.

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj