Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem - Vrhnika

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem - Vrhnika

26. 02. 2019

Objavljeno: Občina Vrhnika, 12. 2. 2019, www.vrhnika.si

Predmet razpisa: Namen je pridobitev najemnika za opravljanje dejavnosti trgovine z neživili ter storitvene in pisarniške dejavnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati so naslednji:

  • da je ponudnik državljan Republike Slovenije oziroma,
  • da ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji,
  • da je ponudnik plačilno sposoben za poravnavo najemnine in ostalih obveznosti iz najemnega razmerja,
  • da ima ponudnik poravnane vse obveznosti do Občine Vrhnika.

V primeru, da bo ponudnikov več bo poleg vseh splošnih pogojev upoštevan kriterij - višina ponujene najemnine.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Vrhnika

Rok: Rok za prijavo je 27. februar 2019, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vse informacije in navodila v zvezi z oddajo lahko zainteresirani v času razpisa dobijo po telefonu na številki: (01) 755-54-21, Kontaktna oseba: ga. Erika Červek.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj