Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

23. 11. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 92, Datum: 19.11.2010, Stran: 2901

Predmet razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

– Dimnikarska ulica 8, prostor, v izmeri 39,70 m2 poslovne površine,

– Garibaldijeva ulica 6, prostor, v izmeri 26,79 m2 poslovne površine,

– Gortanov trg 4, poslovni prostor, v izmeri 21,32 m2 poslovne površine,

– Gortanov trg 15, prostor v I. nadstropju poslovnega objekta, v izmeri 13,60 m2,

– Gortanov trg 15, prostor v I. nadstropju poslovnega objekta, v izmeri 24,95 m2,

– Santorijeva ulica 1, prostor, v izmeri 42,40 m2 poslovne površine,

– Spodnje Škofije 182, prostor, v izmeri 58,95 m2 poslovne površine,

– Trubarjeva ulica 1, prostor, v izmeri 70 m2 poslovne površine,

– Valvasorjeva ulica 43, prostor, v izmeri 33,35 m2 poslovne površine,

– Verdijeva ulica 7, prostor, v izmeri 81,40 m2 poslovne površine,

– Volaričeva ulica 1, prostor, v izmeri 96,83 m2 poslovne površine.

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je 6.12.2010.

Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, in v sredo tudi od 14. do 17. ure.

Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine – poslovni prostori, Tel: (05) 66-46-284 ali (05) 66-46-286.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper: http://www.koper.si/.

Več: www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=14671

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj