Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020

19. 02. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 15. 2. 2019, Stran: 225

Predmet razpisa: Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020 se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov, ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu registrirani za dejavnost študentskih domov in ki:

1. študentom zagotavljajo:

  • opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
  • vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
  • električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
  • možnost internetne povezave,
  • hladno in toplo vodo,
  • možnost kuhanja,
  • posteljno perilo,
  • vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
  • ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in
  • ustrezne prostore v primeru subvencioniranega bivanja študenta z otrokom.

2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi ministrstvo na spletnem portalu eVŠ;

3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša subvencija;

4. ponujajo 7 ali več ležišč.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je največ do 134.400,00 EUR, kar pomeni 350 ležišč.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 1. 3. 2019, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na e-naslovu: gp.mizs@gov.si, s pripisom: 6000-4/2019.

Razpisna dokumentacija: Prijavna obrazca in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh ministrstva.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj