III. javni razpis za ukrep 142 – podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leto 2010

III. javni razpis za ukrep 142 – podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leto 2010

16. 11. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 90, Datum: 12.11.2010, Stran: 2829

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« v okviru PRP 2007–2013 za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se skupine proizvajalcev prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in jih prizna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS, št. 71/09).

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 800.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno 31.1.2011.

Vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do 31.12.2010, do 24.00 ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 14.30 ure, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh: www.mkgp.gov.si in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=944

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj