Koledar poročanja za mesec januar 2019

Koledar poročanja za mesec januar 2019

08. 01. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 27. 12. 2018, Avtor: mag. Katja Blatnik

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju 2019 ne smete zamuditi.

Do 10. 1.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2018 in trimesečno obdobje oktober-december 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2018 in trimesečno obdobje oktober-december 2018
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za december 2018; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od julija 2018 do decembra 2018

Do 15. 1.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za december 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 21. 1. 2019
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za december 2018, plačilo do 21. 1. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za december 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 1. 2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2018
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine za leto 2018

Do 18. 1.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za december 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2018
 • Obrazec EMBALAŽA - OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2018
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2018
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za december 2018
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za december 2018
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2018
 • Obrazec KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za december 2018
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje oktober - december 2018

Do 21. 1.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2018
 • Obrazec DDV-O za december 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) december 2018 (op. plačilo DDV je 31. 1.)
 • Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

Do 23. 1.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, izračunane v REK-1

Do 24. 1.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. decembra; prvi dan sprejemanja prijav 17. 1. 2019.

Do 31. 1.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2018 in za obdobje oktober do december 2018
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2018
 • Obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v decembru 2018 izplačani samostojno
 • Obrazec DDV-OPN - Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2018
 • Obrazec DDV-PD - Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2018
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2018
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2018 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2018
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2018
 • Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in FURS za leto 2018

Opombe:

 1. Kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) - rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj