Kako v davčnem obračunu uveljaviti investicijsko olajšavo

Kako v davčnem obračunu uveljaviti investicijsko olajšavo

22. 12. 2009

Objavljeno: Finance, 22.12.2009, http://www.finance.si/, Avtor: Natalija Kunstek

Ob upoštevanju obeh novel zdaj velja, da lahko davčni zavezanec zniža davčno osnovo za znesek, namenjen v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva

Olajšava za investiranje, ki je sicer že znana iz preteklosti, je bila znova uvedena z novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B), z novelo ZDDPO-2C pa že spremenjena.

Ob upoštevanju obeh novel zdaj velja, da lahko davčni zavezanec zniža davčno osnovo za znesek, namenjen v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva, v višini 30 odstotkov vloženega zneska, pri tem pa znesek olajšave ne sme presegati 30 tisoč evrov oziroma višine davčne osnove davčnega zavezanca.

Neizkoriščeni del olajšave lahko prenašamo

Ko je davčna osnova zavezanca za DDPO nižja od zneska olajšave za investiranje, lahko njen neizkoriščen del uveljavlja v prihodnjih petih davčnih obdobjih. To pomeni, da lahko zavezanec za leto 2009 uveljavlja investicijsko olajšavo v višini 30 odstotkov porabljenega zneska, vendar olajšava ne sme presegati 30 tisoč evrov.

Torej, če je 30 odstotkov vloženega zneska 20 tisoč evrov, davčna osnova zavezanca pa znaša 10 tisoč evrov, lahko razliko (10 tisoč evrov) prenese v prihodnje davčno obdobje, vendar ne več kot prihodnjih pet let.

Osnovnega sredstva ne smete prodati najmanj tri leta

V zvezi z izkoriščanjem davčne olajšave zakon opredeljuje obdobje treh let. V tem obdobju davčni zavezanec ne sme prodati oziroma odtujiti osnovnega sredstva, za katero je bila olajšava uveljavljena, sicer je v letu prodaje oziroma odtujitve zavezan k zvišanju davčne osnove za znesek uveljavljene olajšave.

Olajšave ni za pohištvo, pisarniško opremo in avtomobile

Skladno s členom 55a ZDDPO-2 je možno olajšavo za investiranje izkoristiti za računalniško opremo, avtomobile in avtobuse na hibridni ali električni pogon ter tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustrezajo zakonsko določenim emisijskim zahtevam. Olajšave pa ni možno izkoristiti za pohištvo in pisarniško opremo, motorna vozila, dobro ime in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva.

Pojasnilo

Za katero pohištvo in pisarniško opremo ni davčne olajšave

  • Zakonodajalec izvzema pohištvo in pisarniško opremo za namene investicijske olajšave, vendar pa pri tem navedenih pojmov ne opredeljuje. To je pojasnil Durs s pojasnilom št. 4214-51/2009, z dne 13. julija 2009, ki določa, da je pohištvo po splošno uveljavljenem pojmu del opreme bivanjskega ali poslovnega prostora, ki z namenom služi neki funkcionalni rabi, denimo hranjenju in odlaganju predmetov, sedenju, ležanju ali za delovno površino. Med pohištvo tako po mnenju Dursa, ki je usklajeno tudi z mnenjem ministrstva za finance, sodijo omare, mize, stoli, police, regali, sedežne garniture, klubske mize, ležišča, obešalniki in podobno. Tako v zvezi s pohištvom Durs sklepa, da za nakup pohištva olajšave ni možno uveljavljati, ne glede na to, v katerem prostoru je pohištvo oziroma za kaj se uporablja (v pisarni,proizvodnem obratu, skladišču, gostinskem prostoru, laboratoriju ...).
  • Podobno kot pohištvo je Durs v svojem pojasnilu opredelil tudi pisarniško opremo, za katero velja, da zajema široko paleto pohištvenih izdelkov za opremljanje pisarniških delovnih prostorov (omare, predalniki, regali, pisalne mize, konferenčne mize, vrtljivi pisarniški stoli ...), poleg tega pa tudi drugo opremo (naprave, pripomočke, stroje in druge predmete), ki se uporablja za opravljanje dejavnosti v pisarnah oziroma za pisarniško poslovanje (kopirni stroj, faks, telefoni, rezalniki papirja ...). Podobno kot pri pohištvu tudi za nakup pisarniške opreme olajšave ni mogoče uveljavljati, ne glede na to, v katerem prostoru je pisarniška oprema oziroma za kaj se uporablja, končujejo na Dursu.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj