GDPR: Naslovi sodelujočih v nagradni igri

GDPR: Naslovi sodelujočih v nagradni igri

20. 11. 2018

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 9. 11. 2018, www.findinfo.si, Avtor: Magdalena Mirkac, specialistka za delovno pravo, Trgotur d.o.o.

Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o dopustnosti zbiranja podatkov o naslovu sodelujočih v nagradni igri z namenom pošiljanja nagrad. Ali Splošna uredba (ang. GDPR) dovoljuje zbiranje zgolj elektronskega naslova in telefonske številke, po kateri je treba sodelujoče naknadno povprašati o naslovu prebivališča?

Neobvezno načelno mnenje IP, št. 0712-3/2018/757, 20. junij 2018

Doslej je bilo nagradne igre dopustno izvajati le na podlagi privolitve posameznikov (mnenje IP, št. 0712-1018/2007/2, z dne 22. novembra 2007). IP meni, da je tudi po novem dopustno obdelovati osebne podatke udeležencev nagradne igre na podlagi njihove predhodne privolitve, pri čemer je privolitev po Splošni uredbi določena strožje, kot je to veljalo po ZVOP-1.

Uredba v 4. členu opredeli privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno izkazano voljo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Veljavna privolitev mora biti torej prostovoljna, kar pomeni, da je dana svobodno in da ima posameznik resnično izbiro in nadzor nad razpolaganjem s svojimi osebnimi podatki. Posameznik ne sme čutiti prisile ali negativnih posledic, če privolitve ne poda. Prav tako ne sme biti postavljen v položaj, ko privolitve ne more zavrniti ali preklicati brez morebitnih sankcij oz. škodnih posledic.

Drugi pogoj veljavne privolitve je njena specifičnost, ki se kaže v konkretizaciji namena, za katerega se zbira privolitev. Jasno opredeljen namen obdelave je orodje proti t. i. pojavu function creep. Gre za širitev ali zamegljevanje prvotnega namena, za katerega je bila podana privolitev, ki vodi v izgubo nadzora posameznika nad lastnimi podatki.

Poleg tega mora biti privolitev tudi nedvoumna in informirana, kar pomeni, da posameznik razume vsebino privolitve (s čim soglaša) in tudi način, kako lahko privolitev oz. soglasje umakne.

Glede obsega zbiranja podatkov IP sporoča, da morajo biti skladno s členom 5 (1c) Splošne uredbe osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo ("najmanjši obseg podatkov"). Ker se podatki udeležencev nagradne igre zbirajo za izvajanje nagradne igre, je pravilno, da se pri prijavi udeležbe zbirajo le tisti podatki, ki so nujno potrebni za določitev nagrajenca (če pri tem fizični naslov ni potreben, je pravilno, da se zbirajo zgolj elektronski naslovi). V fazi podelitve nagrade pa se lahko nagrajenca naknadno obvesti in zaprosi, da posreduje podatke o svojem fizičnem naslovu, kamor želi prejeti nagrado. Takšen način obdelave zagotavlja visoko raven varstva osebnih podatkov, ki jo zahteva Splošna uredba.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj