Javni razpis o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Križevci za leto 2018

Javni razpis o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Križevci za leto 2018

20. 11. 2018

Objavljeno: Občina Križevci, 9. 11. 2018, www.obcina-krizevci.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Križevci.

Nepovratna sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

  • UKREP 1 - Pomoč pri samozaposlovanju,
  • UKREP 2 - Pomoč pri sofinanciranju materialnih investicij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Križevci

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno 22. 11. 2018, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti na telefonski številki: (02) 584 40 40.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija po ukrepih je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Križevci: www.obcina-krizevci.si ali vsak delavnik na sedežu Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru (tajništvo občine).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj