3. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018

3. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018

20. 11. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 16. 11. 2018, Stran: 2261

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 1.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 30. novembra 2018 do vključno 21. decembra 2018 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Fax: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
  • INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija: Za elektronsko izpolnjevanje vlog na javni razpis ARSKTRP vzpostavi vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si/, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos vloge v informacijski sistem ARSKTRP.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj