Sprememba Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018

Sprememba Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018

20. 11. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 16. 11. 2018, Stran: 2257

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018.

V Javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018 (Uradni list RS, št. 55/18 in 61/18), se v poglavju 8, točki 8.1. javnega razpisa, v tabeli »Razvojne in pilotno demonstracijske aktivnosti« v razdelku »Drugi sklop aktivnosti:

»Regionalna shema državnih pomoči« (RR shema) v okviru postavitve in testiranja demonstracije«, prva alineja spremeni tako, da se sedaj glasi:

»- Stroški nakupa novih opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb.«.

Prvi odstavek 11. poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Rok za oddajo vlog je: 28. 12. 2018.«.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Skladno z navedenimi spremembami se vsebinsko uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj