Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za izvajanje zobotehnične dejavnosti – Občina Sevnica

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za izvajanje zobotehnične dejavnosti – Občina Sevnica

22. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 104, Datum: 18.12.2009, Stran: 3191

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem: poslovni prostor v Zdravstveni postaji Krmelj, na naslovu Krmelj 53, ki obsega ordinacijo v izmeri 10,57 m2. V najemnini niso všteti obratovalni stroški. Oprema v poslovnem prostoru ni predmet najema.

Najemniku glede na souporabo pripada koriščenje skupnih prostorov: WC za osebje, WC za stranke, hodnik, skupna garderoba in skupna kuhinja, v skupni izmeri 6,88 m2.

Mesečna najemnina znaša 89,36 EUR.

Namembnost poslovnega prostora: poslovni prostor je namenjen za izvajanje zobotehnične dejavnosti.

Čas, za katerega se poslovni prostor daje v najem: 5 let z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za sodelovanje: Ponudnik mora biti registriran za izvajanje zobotehnične dejavnosti in imeti ustrezno dovoljenje pristojnega organa.

Razpisnik: Občina Sevnica

Rok: Rok za oddajo popolnih ponudb je 30.12.2009.

Dodatne informacije: Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta poslovnega prostora so dostopni pri upravljavcu Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, pri direktorici Vladimiri Tomšič, Tel: (07) 81-61-514. Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnemu dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009104.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj