Javni razpis o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2018

Javni razpis o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2018

23. 10. 2018

Objavljeno: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, www.obcinajurij.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2018.

Namen razpisa: Namen pomoči je povečevanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 24 mesecev.

Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:

  1. Subvencioniranje obrestne mere,
  2. Pomoč za samozaposlitev.

Sredstva za subvencijo obrestne mere se dodelijo za naslednje namene:

  • nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo prostorov, namenjenih poslovni dejavnosti,
  • nakup opreme - osnovnih sredstev,
  • razširitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet, odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina za posamezni ukrep znaša:

  • za ukrep subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite v predvideni višini 500,00 EUR
  • za ukrep samozaposlitev brezposelne osebe v predvideni višini 1.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah

Rok: Rok za oddajo vloge je 12. 11. 2018, do 12. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 12. 11. 2018.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličite na Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Kontaktna oseba: Franc Bele, Tel: (02) 729-52-54.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj