Dopolnitev javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011

Dopolnitev javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011

08. 11. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 88, Datum: 5.11.2010, Stran: 2781

Dopolnitev javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/10.

V točki 6. javnega razpisa »Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom« se tekst spremeni, tako da se sedaj glasi:

Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 1.080.500 EUR.

– 918.425 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,

– 162.075 EUR – slovenska udeležba.

Sredstva bremenijo proračunski postavki:

6837 Razvoj turističnih destinacij-07-13-EU

6959 Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba

Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša 85%.

Koriščenje sredstev bo mogoče v letu 2011. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 31. 12. 2011.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Več: www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=876

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj