Faktoring - sodobna oblika financiranja

Faktoring - sodobna oblika financiranja

02. 11. 2010

Vir in informacije: Prvi Faktor, faktoring družba d.o.o., http://www.prvifaktor.si/

Zaradi finančne in gospodarske krize je medpodjetniško financiranje nadomestilo upad tekočega financiranja pri bankah. V državi je opazna hitra rast dospelih neporavnanih obveznosti pravnih oseb, s tem narašča tudi tveganje nelikvidnosti podjetij.

Zato je faktoring - financiranje s prodajo nezapadlih terjatev, prava oblika financiranja poslovanja, zaščita pred tveganji naplačil in upravljanje terjatev.

S faktoringom pridobi odstopnik likvidna sredstva, hkrati pa dolžniku (kupcu) svojih obveznosti ni potrebno avansno poravnati oziroma ne potrebuje ostalih oblik zavarovanja svojega plačila napram dobavitelju (L/C, akreditivi in druga). Pomembno je upoštevati tudi dejstvo, da so terjatve lahko 100-odstotno zavarovane, kar predstavlja alternativo bančnim garancijam, akreditivom, zavarovanjem preko zavarovalnic. Faktoring omogoča takojšnji odkup terjatev z zavarovanjem tako do domačih, kakor tudi tujih kupcev.

Zakaj podjetja uporabljajo faktoring?

  • Ker si tako hitro okrepijo denarni tok.
  • Ker si zagotovijo zadostnost obratnega kapitala.
  • Ker želijo prijeti takojšnje plačilo izstavljenih računov in informacije o kreditni sposobnosti svojih kupcev.
  • Ker želijo prihraniti čas in denar namenjen nadzoru in upravljanju terjatev.

Potek faktoringa

  • Prodajalec proda blago ali opravi storitev in izstavi račun.
  • Prodajalec odstopi terjatev faktorinški hiši.
  • Faktorinška hiša nakaže najmanj 80% vrednosti terjatve.
  • Kupec plača blago ali storitev faktorinški hiši.
  • Faktorinška hiša naredi poračun odstopniku.

Prednosti faktoringa so konkurenčne prednosti, ki jih v svoj prid izkoriščajo podjetja ne glede na velikost in gospodarsko dejavnost.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj