Ustanovitev podjetja na Hrvaškem

Ustanovitev podjetja na Hrvaškem

09. 10. 2018

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 6. 8. 2018, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Mag. Boštjan J. Turk

Bližina države, dokaj dobro poznavanje razmer v njej in poslovni interesi so poglavitni razlogi, da se za ustanovitev podjetja na Hrvaškem še vedno zanima precej slovenskih državljanov. Razlogi za registracijo podjetja v naši južni sosedi pa so pogosto tudi povsem administrativne narave.

Številni Slovenci namreč naletijo na različne birokratske ovire pri poslovanju, ki jim jih sosednja država postavlja samo zato, ker so tujci. Ni malo Slovencev, ki na Hrvaškem ustanovijo podjetje samo zato, da bodo lahko na ta način legalno oddajali svoje apartmaje, ki jih imajo na hrvaški obali, saj jim tamkajšnja zakonodaja zaradi tega, ker so slovenski državljani, ne dopušča, da bi to počeli kot posamezniki.

Na Hrvaškem ustanavljanje podjetij ureja zakon o trgovinskih družbah, ki pozna pet statusnih oblik podjetij, in sicer javna trgovinska družba, komanditna družba, tiha družba, delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo. Prav slednja najbolj zanima tudi slovenske državljane, zato se bom v tem prispevku osredotočil nanjo.

Najnižji znesek osnovnega kapitala za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je 20.000 HRK (dobrih 2.700 EUR), vsak vložek pa mora znašati najmanj 200 HRK (okrog 27 EUR). Pred vpisom družbe v sodni register mora vsak ustanovitelj vplačati najmanj četrtino vložka, ki ga vplačuje v denarju, pri čemer skupni znesek vseh vplačil ne sme biti nižji od 10.000 HRK (okrog 1.350 EUR).

Družbeniki družbe sprejemajo odločitve na skupščini družbenikov, ki se skliče najmanj enkrat letno. Če družbena pogodba ne določa drugače, velja, da daje vsakih 200 HRK (okrog 27 EUR) osnovnega vložka družbeniku en glas.

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več domačih ali tujih pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe njeni družbeniki. Družbo lahko torej povsem veljavno ustanovijo le slovenski državljani, pa tudi direktor družbe je lahko slovenski državljan. Tudi pogoja, v skladu s katerim mora biti najmanj en član uprave d.o.o. zaposlen v družbi, ni več, kar je dokaj olajšalo postopek ustanovitve družbe in tudi oklestilo stroške njenega poslovanja.

Priporočljivo je, da se podjetje na Hrvaškem ustanovi preko posebnega vladnega servisa: www.hitro.hr (nekakšna varianta E-VEM točke, ki jo poznamo v Sloveniji), ki zagotavlja najbolj poenostavljene in tudi dokaj hitre postopke ustanovitve podjetja.

Na Hrvaškem je približno 20 pisarn tega vladnega servisa, najdete pa jih lahko v vseh nekoliko večjih mestih (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Pula ipd.). Na okencih servisa HITRO.hr lahko ustanovitelji opravijo skoraj vsa ustanovitvena dejanja pri registraciji družbe, nekatera (denimo overitev prijave za vpis v sodni register in ustanovitvenega akta) pa je potrebno opraviti pri notarju.

Stroški ustanovitve d.o.o. na Hrvaškem (poleg osnovnega kapitala, ki ga je potrebno zagotoviti) znašajo približno 6.500 HRK (cca 900 EUR). Dolžina trajanja postopka ustanovitve d.o.o. se nekoliko razlikuje od mesta do mesta, a običajno ne preseže enega meseca. Največ je potrebno čakati v Zagrebu (okrog 35 dni), v manjših mestih pa je registracija hitrejša.

Če ustanovitelji d.o.o. izpolnjujejo vse pogoje za registracijo družbe, v zgoraj omenjenih rokih prejmejo odločbo o vpisu v register, ki jo izda trgovsko sodišče. Po vpisu v sodni register morajo ustanovitelji družbe izdelati že žig, Državni zavod za statistiko izda obvestilo o razvrstitvi poslovnega subjekta po nacionalni klasifikaciji dejavnosti, ki ga lahko ustanovitelji prevzamejo na okencu vladnega servisa HITRO.HR.

Po prevzemu tega obvestila lahko ustanovitelji na banki odprejo račun, pri čemer morajo predložiti odločbo o vpisu v sodni register, obvestilo o razvrstitvi po dejavnosti, žig in potni list.

Po teh postopkih lahko podjetje začne poslovati na Hrvaškem. V 15 dneh od začetka poslovanja je potrebno oddati še prijave za plačevanje prispevkov (na hrvaškem zavodu za pokojninsko zavarovanje in hrvaškem zavodu za zdravstveno zavarovanje v FINI).

Po vpisu v sodni register ter register državnega zavoda za statistiko je potrebno prijaviti družbo še davčni upravi, pristojni po sedežu ustanovitve zaradi vpisa v register davčnih zavezancev.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj