POMURSKA REGIJA: Brezplačni dogodek - »Davčni postopek v praksi«, Murska Sobota

POMURSKA REGIJA: Brezplačni dogodek - »Davčni postopek v praksi«, Murska Sobota

09. 10. 2018

Datum: 7. in 8. november 2018, od 9. do 14. ure

Kraj: dvorana Pomurske gospodarske zbornice (4. nadstropje), Lendavska 5A, Murska Sobota

Za poznavanje pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja posameznih davščin je zelo pomembno tudi poznavanje davčnega postopka!

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT svetovanje Pomurje organizira brezplačno usposabljanje z naslovom: »Davčni postopek v praksi«, ki bo potekalo 7. in 8. novembra 2018, od 9. do 14. ure v prostorih Pomurske gospodarske zbornice (dvorana IV. nadstropje), Lendavska 5A, Murska Sobota.

Namen usposabljanja

Davčni postopek in sam Zakon o davčnem postopku sta v davčni praksi izrednega pomena, pa čeprav iz prakse to ni neposredno razvidno, saj je večji poudarek na posameznih zakonih o obdavčenju (ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1….) davčni postopek pa je nekje v ozadju.

Za poznavanje pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja posameznih davščin je zelo pomembno tudi poznavanje davčnega postopka, ki posega na vse vrste davščin, kot tudi določa temelje vodenja različnih davčnih postopkov s strani Finančne uprave RS.

Usposabljanje bo zajelo tako osnovna, splošna določila samega Zakona o davčnem postopku (UL RS, št. 117/06 z dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDavP-2), kot tudi specifična določila s poudarkom na vodenje davčno inšpekcijskih postopkov, postopkov preiskave in s tem povezanimi obveznostmi in pravicami davčnih zavezancev.

Komu je usposabljanje namenjeno

Usposabljanje je namenjeno podjetnikom, direktorjem, računovodjem v podjetjih, računovodskim servisom, predstavnikom finančnih služb ter vsem ostalim, ki komunicirate s finančno upravo, kakor tudi za tiste, ki zastopate davčne zavezance v različnih postopkih (odvetniki, davčni svetovalci, poslovni svetovalci).

Program:

1) Splošno o davčnem postopku in predstavitev ZDavP-2 po posameznih poglavjih

 • Temeljna načela davčnega postopka
 • Udeleženci v postopku, kdo je zavezanec za davek
 • Informiranje zavezancev (zavezujoča informacija, cenovni sporazum, varovanje podatkov, izmenjava (tudi mednarodna) informacij, ..
 • Davčna obveznost in njeno izpolnjevanje: plačnik davka, način plačevanja, popravljanje napak, samoprijava, odmera davka (nenapovedani dohodki, viri premoženja)

2) Davčni postopek

 • Pričetek postopka, ugotovitveni postopek
 • Dokazovanje v postopku, izdaja odločbe
 • Pravna sredstva: pritožba, izredna pravna sredstva
 • Izpolnitev davčnih obveznosti: plačilo davka, zamudne obresti, vračilo davka,
 • Odpis, delni odpis, odlog, zavarovanje,
 • zastaranje

3) Davčni nadzor

 • Davčni nadzor davčnih obračunov
 • Davčni nadzor posameznega področja poslovanja
 • Davčni inšpekcijski nadzor

4) Davčna izvršba

5) FURS kot prekrškovni organ (kazni po Zakonu o davčnem postopku)

Izobraževanje bo zajelo tako teoretični del kot tudi praktične primere postopkov davčnih zavezancev.

Strokovna izvajalka usposabljanja bo davčna svetovalka, ga. Petra Mlakar.

Udeležba na dogodku je brezplačna preko SPOT svetovanje Pomurje.

Prijave: Prijave sprejemajo do 5. 11. 2018 oz. do zapolnitve mest na e-naslov: roman.wolf@gzs.siPohitite s prijavo, število mest je omejeno na 25 udeležencev!

Več o dogodku

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj