Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2018

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2018

02. 10. 2018

Objavljeno: Občina Juršinci, 17. 9. 2018, www.jursinci.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednji ukrep:

1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja ter vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Cilji razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja ter vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev 3.860,00 EUR.

Razpisnik: Občina Juršinci

Rok: Rok za oddajo vlog je 26. 10. 2018. Vloge se lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Juršinci v času uradnih ur, oziroma se najkasneje ta dan oddajo na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi, Tel: (02) 758 21 41 ali na elektronskem naslovu: obcina.jursinci@jursinci.si z navedbo »razpis podjetništvo - de minimis«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Juršinci: www.jursinci.si (rubrika razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj