Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

02. 10. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 28. 9. 2018, Stran: 1951

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.

V okviru določb tega javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način, da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. Sistem certificiranja »Družbeno odgovorno podjetje« podjetjem omogoča izbiro med področnim certifikatom (za enega izmed 4 področij, ki so podrobno obrazložena v 5.3 točki tega javnega razpisa) ali krovnim certifikatom, ki zajema vsa štiri področja.

Javni razpis predvideva dve možnosti izvedbe projektnih aktivnosti, ki so podrobno opisane v poglavju 5 tega razpisa. Prijavitelj lahko izbira med sklopom A in sklopom B in s tem povezano izvedbo projektnih aktivnosti, kot sledi:

  • Sklop A - Vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja podjetij
  • Sklop B - Izvedba certificiranja podjetij (v kolikor ima prijavitelj že vzpostavljen sistem certificiranja).

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je z izvedenimi ukrepi v podjetjih vplivati na:

  • opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbujanje izvajanja trajnostnih aktivnosti v podjetju ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu,
  • spodbujanje usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika,
  • dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika,
  • ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja,
  • ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.

Izvajanje projektnih aktivnosti na navedenih področjih bo podlaga za pridobitev področnih certifikatov s strani posameznih podjetij, skupaj pa bodo projektne aktivnosti tvorile podlago za pridobitev krovnega certifikata. Ob projektnih aktivnostih na navedenih posameznih področjih je predvideno tudi celostno ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbeno odgovornega delovanja organizacij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 2.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 5. 11. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tem spletnem naslovu. Vprašanja je možno posredovati do 26. 10. 2018, zadnji odgovori bodo objavljeni do 29. 10. 2018.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj