Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini Borovnica v letu 2018

Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini Borovnica v letu 2018

25. 09. 2018

Objavljeno: Občina Borovnica, 14. 9. 2018, www.borovnica.si

Namen razpisa: Namen razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Borovnica in sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva ter sobodajalstva v letu 2018.

Cilji razpisa: Cilj razpisa je spodbujanje investicij z subvencioniranjem obrestnih mer, spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah, pomagati pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov, omogočiti odpiranje novih zaposlitev in spodbuditi razvoj sobodajalstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci določeni pri posameznem ukrepu. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja. Upravičenci na področju sobodajalstva so lahko tudi fizične osebe, ki nimajo statusa samostojnega podjetnika. Ne glede na status pa so lahko na področju sobodajalstva upravičenci do podpor iz tega razpisa le tisti, ki so vpisani v register sobodajalcev in za to priložijo ustrezno dokazilo. Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Borovnica. Ne glede na določila prejšnjih odstavkov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev znaša 25.000 €.

Razpisnik: Občina Borovnica in OOZ Vrhnika

Rok: Prijava na razpis se začne 14. 9. 2018 in konča 12. 10. 2018.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, Tel: (01) 755 77 40, e-pošta: adela.cankar@ozs.si ter Občini Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica, Kontaktna oseba: Andrej Klemenc, Tel: (01) 750 74 68.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj