Javni razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v občini Destrnik za leto 2018

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v občini Destrnik za leto 2018

25. 09. 2018

Objavljeno: Občina Destrnik, www.destrnik.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom spodbujanja investicijskih vlaganj v nakup nove proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje), zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varčnejše tehnologije, izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in investirajo v nakup nove proizvodne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije. Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj dve leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo, sodobnejšo opremo za enako dejavnost.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 4.500,00 EUR.

Razpisnik: Občina Destrnik

Rok: Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 31. 10. 2018 (datum poštnega žiga na dan 31. 10. 2018).

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete na Občino Destrnik, Kontaktna oseba: Metka Kajzer, Tel: (02) 761 92 50 ali pišete na e-naslov: metka.kajzer@destrnik.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Destrnik: www.destrnik.si, rubrika javni razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj