Novi zakon o štipendiranju

Novi zakon o štipendiranju

02. 11. 2010

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 13.10.2010, http://www.mddsz.gov.si/

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo predlog novega Zakona o štipendiranju. Novi zakon o štipendiranju bo prinesel celovito in pregledno ureditev štipendiranja.

Cilj novega zakona je celovita in pregledna ureditev štipendiranja v Sloveniji, med drugim namerava ministrstvo tudi enotno urediti štipendiranje v javnem sektorju.

Poleg tega bo v okviru novega štipendijskega zakona evidentirano tudi podeljevanje drugih vrst štipendij, s tem pa bo vzpostavljena transparentnost celotnega sistema štipendiranja, kar bo vključevalo tudi zbiranje podatkov o štipendijah, ki niso financirane iz proračunskih sredstev.

Med ključne novosti sodi predlog, da se bodo štipendije podeljevale zgolj za dodiplomski študij in ne več za podiplomski študij, štipendiranje študija na 3. bolonjski stopnji bo uredilo ministrstvo za visoko šolstvo.

Doba prejemanja štipendije je tako usklajena s trajanjem bolonjskih programov. Štipendist ima na voljo še dodatno leto prejemanja štipendije za ponavljanje letnika iz zdravstvenih razlogov, zaradi starševstva, socialnih razmer in višje sile ter dodatno leto za podaljšan status študenta. Skupno bo tako štipendist na dodiplomskem študiju upravičen do 7 let prejemanja državne štipendije.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Elektronski dokumenti:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj