Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cirkulane v letu 2018

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cirkulane v letu 2018

11. 09. 2018

Objavljeno: Občina Cirkulane, 28. 8. 2018, www.cirkulane.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje in uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva v občini Cirkulane s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali na območju občine Cirkulane in bili plačani v razpisnem obdobju od 28. 9. 2017 do 27. 9. 2018:

  • A. naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nematerialnih investicij,

Namen ukrepa je spodbujanje začetnih investicij, investicijskih vlaganj v nakup nove proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, znanje in izkušnje – know-how ali nepatentirano tehnično znanje ter programska oprema), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).

  • B. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Namen ukrepa je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa za leto 2018 je 15.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Cirkulane

Rok: Rok za oddajo vloge je 27. 9. 2018, do vključno 15. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na sedežu občine.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na sedežu občine Cirkulane ter na spletni strani občine.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj