Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa - B/BL 2018

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa - B/BL 2018

11. 09. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 7. 9. 2018, Stran: 1845

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:

Namen

B - podjetniški projekti

BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa

Namen dodeljevanja

spodbujanje razvojno investicijskih projektov z možnostjo financiranja tudi dela obratnih sredstev, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega.

spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, z možnostjo spodbujanja tudi dela obratnih sredstev, na območju Republike Slovenije.

Cilj razpisa je spodbujanje

- podjetniške aktivnosti,

- konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,

- skladnega regionalnega razvoja.

- obdelave in predelave lesa,

- konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,

- skladnega regionalnega razvoja.

Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje ali storitev proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 4.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Roki za oddajo prijav so: 8. 10. 2018, 19. 11. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj