Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

21. 08. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 56, Datum: 17. 8. 2018, Stran: 1723

1. V 4. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 1. poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v tabeli, v vrstici z naslovom »Razpisana sredstva:« besedilo spremeni tako, da se glasi:

»

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.188.320 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:

- 950.656 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014-2020 - EU in

- 237.664 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014-2020 - slovenska udeležba.

Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov.

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj