Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020

17. 07. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 48, Datum: 13. 7. 2018, Stran: 1561

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov - izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020.

Kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brezovica pri Ljubljani, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje ter Žalec.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki:

 • imajo registrirano gostinsko dejavnost;
 • imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
 • niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
 • izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je za leti 2018 in 2019, 9.520.823,20 EUR v letu 2019 in 7.140.617,40 EUR v letu 2020.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Prvo odpiranje vlog bo dne 22. 8. 2018. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne 21. 8. 2018.

Drugo odpiranje vlog bo dne 22. 8. 2019. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno srede, dne 21. 8. 2019.

Dodatne informacije: Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na e-naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Morebitne druge informacije posreduje:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 369-77-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
 • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Tel: (01) 438-02-29 ali (01) 438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
 • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Tel: (02) 228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
 • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Tel: (05) 662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Razpisna dokumentacija: Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:

 • spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si;
 • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Kontaktni osebi: Dita Pevec ali Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure oziroma na spletnem naslovu: www.sou-lj.si;
 • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delovni dan od 9. do 11. ure oziroma na spletnem naslovu: www.soum.si;
 • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Kontaktna oseba: Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na spletnem naslovu: www.soup.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj