Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

17. 07. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 6. 7. 2018, Stran: 1559

V Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se ta sedaj glasi:

»Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 9.415.506,50 EUR.

Proračunska postavka

Prog. območje

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

160071 - PN3.2 - Razvoj turizma-14-20-V-EU

Vzhod

1.716.000,00

2.640.000,00

1.047.171,15

87.033,58

5.490.204,73

160072 - PN3.2 - Razvoj turizma-14-20-V-slovenska udeležba

Vzhod

234.000,00

360.000,00

142.796,06

11.868,22

748.664,28

Skupaj

 

1.950.000,00

3.000.000,00

1.189.967,21

98.901,80

6.238.869,01

Proračunska postavka

Prog. območje

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

160073 - PN3.2 - Razvoj turizma-14-20-Z-EU

Zahod

502.152,00

1.399.440,00

596.215,03

117.228,88

2.615.035,91

160074 - PN3.2 - Razvoj turizma-14-20-Z-slovenska udeležba

Zahod

107.848,00

300.560,00

128.017,63

25.175,95

561.601,58

Skupaj

 

610.000,00

1.700.000,00

724.232,66

142.404,83

3.176.637,49

«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj