Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Občina Straža

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Občina Straža

26. 06. 2018

Objavljeno: Občina Straža, 15. 6. 2018, www.obcina-straza.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je:

A. Poslovni prostori na naslovu: Vavta vas 45:

  • parcela št. 932/11, k.o. 1494-Jurka vas

Zgoraj navedeni poslovni prostori v naravi predstavljajo:

  • Skladiščni prostor (prvo nadstropje) v izmeri 83 m2,
  • Pisarniški prostor 1 v izmeri 27 m2,
  • Pisarniški prostor 2 v izmeri 18 m2.

Pisarniški prostori si delijo tudi skupne prostore v velikosti 8 m2 (hodnik) ter 12 m2 (kopalnica s sanitarijam).

Občina Straža ima na zgoraj navedenih poslovnih prostorih stavbno pravico.

Nepremičnina se bo oddala v najem izbranemu ponudniku brez opreme. Poslovne prostore je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.

Poslovne prostore se bo oddalo v najem za namen izvajanja podjetniške in obrtniške dejavnosti.

Za poslovni prostor se določi izhodiščna najemnina, ki po Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem, znaša za:

  • pisarniški prostor 2,5 EUR/m2 ter
  • skladiščno-proizvodnji prostor 1,75 EUR/m2.

Navedene cene ne vsebujejo DDV-ja.

Cena skupnih prostorov je enaka ceni skladiščno-proizvodnih prostorov.

Najemna pogodba bo sklenjena za dobo 2 let z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.

Več

Pogoji za sodelovanje: Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Občina Straža

Rok: Javno zbiranje ponudb je odprto do 16. 7. 2018, do 10. ure. Ponudniki morajo do roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini najnižje ponudbene vrednosti ene mesečne najemnine z DDV.

Dodatne informacije: Ogled nepremičnine bo možen ob predhodni najavi na e-naslov: polonca.spelko@obcina-straza.si oz. po telefonu na številki: (07) 38 48 560 oz. (07) 38 48 550, kjer lahko dobite vse dodatne informacije o oddaji nepremičnine v najem.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija z obrazci in vse spremembe javnega povabila bodo objavljene na spletni strani Občine Straža: www.obcina-straza.si. Razpis bo objavljen tudi v reviji Stražan.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj