Javni razpis za subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite za leto 2018 na območju Primorsko-notranjske regije

Javni razpis za subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite za leto 2018 na območju Primorsko-notranjske regije

26. 06. 2018

Objavljeno: RRA Zeleni kras, d.o.o., 20. 6. 2018, www.rra-zk.si

RRA Zeleni kras, d.o.o. v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije, z dnem 20. 6. 2018 objavlja javni razpis za subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite za leto 2018 na območju Primorsko-notranjske regije.

Namen razpisa: Namen razpisa je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialnim podjetjem, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz Občine Bloke, Občine Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2018 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

Zap. št.

Občina, kjer ima podjetje sedež (domicil)

Sredstva v EUR

1.

Bloke

3.200,00

2.

Cerknica

9.600,00

3.

Ilirska Bistrica

5.000,00

4.

Loška dolina

2.400,00

5.

Pivka

4.000,00

6.

Postojna

12.000,00

 

Skupaj

36.200,00

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

Razpisnik: Občine Primorsko-notranjske regije v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o.

Rok: Rok za oddajo prijav je do 19. 10. 2018 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobite na e-naslovu: ziva@rra-zk.si, telefonski številki: (05) 721 22 40 (Živa Ložar) in na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Razpisna dokumentacija: Celotno povabilo in obrazci za pripravo vloge so objavljeni na spletnem naslovu: www.rra-zk.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj