Za trg dela v regiji Vzhodna Slovenija 3,3 milijona evrov spodbud

Za trg dela v regiji Vzhodna Slovenija 3,3 milijona evrov spodbud

12. 06. 2018

Vir in informacije: STA, 8. 6. 2018, www.sta.si

Ministrstvo za delo je 8. junija 2018 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v regiji Vzhodna Slovenija. Na voljo je 3,3 milijona evrov nepovratnih sredstev, razpis pa sledi reševanju problematike zaposlenosti starejših od 45 leti v omenjeni kohezijski regiji.

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo vplival na znižanje trajanja odsotnosti (absentizma) z dela v obravnavanih (podprtih) podjetjih in podaljšanje delovne aktivnosti.

Namen razpisa oz. podprtega projekta je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi med drugim vplivati na znižanje trajanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zaposlenih zlasti starejših od 45 let, spodbujati uvajanje ukrepov za lažje vključevanje delavcev v delo po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.

Poleg tega želijo spodbuditi prilagajanje dela posamezniku (zlasti starejšim delavcem) z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa z odpravo monotonega dela, vsiljenega ritma dela in ostalih zdravju škodljivih okoliščin (humanizacija dela).

Spodbuditi želijo tudi zmanjševanje obsega predčasnega upokojevanja, ozaveščanje in informiranje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu aktivnega in zdravega staranja, izboljšanje menedžmenta starejših delavcev v organizaciji, še zlasti z izboljšanjem organizacije dela in vodenja organizacije na vseh ravneh, spodbujanje ukrepov za medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji, spodbujanje sodelovanja delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov pri ustvarjanju delovnega okolja, ki bo omogočalo, da bodo delavci zdravi dočakali upokojitev.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj