Javni poziv za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018

Javni poziv za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018

12. 06. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 8. 6. 2018, Stran: 1363

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2018 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije), da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

Predmet razpisa: Predmet oziroma namen javnega poziva je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2018, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci, ki se lahko prijavijo na poziv za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v Razpisu Evropske komisije, objavljenem na spletni strani: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Rok: Rok za oddajo projektnih predlogov in na­čin predložitve predlogov:

a) Podprogram za okolje

  • Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Mini­strstva najkasneje do 19. 11. 2018 do 12. ure.

b) Podprogram za podnebne ukrepe

  • Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Mini­strstva najkasneje do 6. 8. 2018 do 12. ure.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mop@gov.si in life.mop@gov.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani LIFE Slovenija.

Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:

- Podprogram za okoljske ukrepe

  • Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, Tel: (01) 478-74-54 ali (01) 478-73-10 tajništvo, e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si,
  • Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, Tel: (01) 478-74-83 ali (01) 478-74-75 tajništvo, e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si,
  • Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije

Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej

Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec

- Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, Tel: (01) 478-73-39 ali (01) 478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: life.mop@gov.si.

Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj