Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS

12. 06. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 8. 6. 2018, Stran: 1331

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t. i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška e-platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih.

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:

 • analize potreb delodajalcev oziroma posnetek trenutnega stanja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) na področju aktivnega in zdravega staranja ter vpeljevanja poslovnega modela managementa starejših;
 • oblikovanje modela za aktivno in zdravo staranje oziroma za zmanjševanje odsotnosti (absentizma) z dela ter priprava nabora inovativnih ukrepov za delodajalce na tem področju;
 • izvajanje ukrepov v podprtih pilotnih podjetjih (v dveh enakovredno obsežnih sklopih);
 • evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference ter oblikovanje priporočil za delodajalce in oblikovalce/izvajalce politik;
 • upravljanje in promocija projekta.

Namen javnega razpisa oziroma podprtega projekta je, s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi, vplivati na:

 • znižanje trajanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe (absentizma), zaposlenih zlasti starejših od 45 let,
 • spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje vključevanje delavcev v delo po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe,
 • prilagajanje dela posamezniku (zlasti starejšim delavcem) z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa z odpravo monotonega dela, vsiljenega ritma dela in ostalih zdravju škodljivih okoliščin (humanizacija dela),
 • dvig deleža delovno aktivnega prebivalstva, še zlasti starejšega od 45 let,
 • spodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu,
 • spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, še zlasti za delavce, ki skrbijo za majhne otroke in delavce, ki skrbijo za ostarele starše ali sorodnike,
 • zmanjšanje obsega predčasnega upokojevanja,
 • spodbujanje družbene odgovornosti podjetij, še zlasti odgovornosti do delavcev, strank, okolja in sredine, v kateri delujejo,
 • odpravljanje negativnih stereotipov o starejših delavcih v slovenski družbi,
 • ozaveščanje in informiranje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu aktivnega in zdravega staranja,
 • izboljšanje managementa starejših delavcev v organizaciji, še zlasti z izboljšanjem organizacije dela in vodenja organizacije na vseh ravneh,
 • spodbujanje ukrepov za medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji,
 • spodbujanje sodelovanja delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov pri ustvarjanju delovnega okolja, ki bo omogočalo, da bodo delavci zdravi dočakali upokojitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta od 2018 do 2022 znaša 3.336.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 9. 7. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.erjavec@gov.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu. Vprašanja je možno posredovati do 29. 6. 2018, zadnji odgovori bodo objavljeni do 3. 7. 2018.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj